Engelsk udtale

En god engelsk udtale er mere end bare at udtale de enkelte ord korrekt. Men det er et godt sted at starte. På denne side finder du øvelser til de sværeste engelske ord og lyde, eller fonemer som man også kalder dem. Det er lyde som fx th-lyden i “think” og “thief”,  l-lyden i “lady” og r-lyden i “rather”. Klik på de forskellige links for at komme ind på siderne, hvor du finder lydfiler og vejledninger.

Fonemer, altså de mindste sproglyde, skrives traditionelt med skråtegn, fx /θ/. Klik på Hvad betyder tegnene? for at se en hurtig oversigt over deres betydning.

Udover øvelserne til de enkelte lyde, er der også øvelser til intonation og betoning. Intonation kaldes også sprogets musik, og udfordringen her er at undgå den klassiske danske “flade” intonation.

Betonings-afsnittet er en gennemgang af de mange ord, hvor trykket er afgørende – hedder det fx “PHOtographer” eller “phoTOgrapher”? Andre ord som “import” og “transport”  driller. Når “import” betegner en import, lægges trykket således på første stavelse, altså “IMport”. Når det derimod betegner det at importere noget, lægges trykket på anden stavelse, altså “imPORT”.

Sprog læres bedst, når det også er lidt sjovt. Derfor er der en samling af mindre lydfiler med forskellige uddrag fra forskellige film og lydbøger. Der er noget Dirty Harry, noget V for Vendetta, og meget mere.

For alle øvelserne gælder at du kan downloade lydfilerne og således ikke behøver være online for at arbejde med udtaleøvelserne. Men husk også at installere lydprogrammet Audacity.

Print Friendly, PDF & Email