Intonation – stigende tonefald

Det stigende tonefald er meget brugt på engelsk, men ikke så meget på dansk. Det er derfor svært, men vigtigt fordi det signalerer at sætningen ikke er afsluttet.

Lydfilens tekst

(Hold musen hen over ord markeret med rødt for at se oversættelsen. )

  • Is it raining?
  • May I?
  • Are you coming?
  • Will you shut the window?
  • I didn’t expect the Spanish inquisition!*
  • We went to London, Paris and Copenhagen this summer.
  • Would you like coffee or tea?
  • Do you really want to marry him?
  • She’s been to Oxford, hasn’t she?
  • No?

* Den spanske inkvisition var en middelalderlig, katolsk domstol, der havde til opgave at forfølge “forkert” troende. Begrebet er blevet udødeliggjort af Monty Python i utallige sketches, hvor folk “ikke forventer” den spanske inkvisition.

Lyt og vælg den øvelse du vil arbejde med. Højreklik derefter på filens navn og vælg “Gem som… ” for at gemme filen på din egen computer. Åbn derefter filen i Audacity og klik på Optag for at igangsætte øvelsen. Skift tilbage til dette skærmbillede for at læse teksten imens).

Print Friendly, PDF & Email