Hvad betyder tegnene?

De forskellige lyde eller fonemer er angivet med de tegn som det Internationale Fonetiske Alfabet (IPA) anvender. Nedenfor er først en hurtig oversigt over de lyde, som UdtaleNu har øvelser til, derefter den fulde oversigt over IPA-lydskrift-tegnene for det engelske alfabet.

Øvelser på UdtaleNu

Konsonanter Vokaler
 /ʧ/  (cheese, which)  /ɜ:/  (first, her)
 /ʤ/  ( joy, bridge)  /ə/  (photographer, better)
 /θ/  (thin, tooth)
 /ð/  (this, bathe)
 /s/  (summer, bus)
 /z/  (zoo, rose)
 /l/  (lady, hull)
/r/ (rather, very)
/w/ (well, war)

 

Samlet oversigt over de engelske fonetiske symboler

Konsonanter  Vokaler
/p/  (pistol, cup)  /ɪ/  (hit, sit)
/b/  (but, rob)  /e/  (let, head)
/t/  (ten, not)  /æ/ (cat, had)
/d/  (dinner, bad) /ʌ/ (hut, mud)
/ʧ/  (cheese, which) /ɒ/ (hot, odd)
/ʤ/  ( joy, bridge) /ʊ/  (would, full)
/k/  (cat, rock) /ə/  (photographer, better)
/g/  (go, bag) /i:/  (heat, lead)
/f/  (four, enough) /u:/  (fool, moon)
/v/  (viking, have) /a:/  (far, heart)
/θ/  (thin, tooth) /ɔ:/  (caught, ball)
/ð/  (this, bathe) /ɜ:/  (first, her)
/s/  (summer, bus) /eɪ/  (day, made)
/z/  (zoo, rose) /aɪ/  (I, lie)
/ʃ/  (she, wish) /ɔɪ/  (boy, join)
/ʒ/  (pleasure) /əʊ/  (home, no)
/h/  (house) /aʊ/  (house, now)
/m/  (mother, ham) /ɪə/  (hear, near)
/n/  (not, sin) /eə/  (there, scare)
/ŋ/  (sing) /ʊə/  (tour, pure)
/l/  (lady, hull)
/r/  (rather, very)
/j/  (you, yesterday)
/w/  (well, war)

 

Print Friendly, PDF & Email