Betoning

Betoning betyder at én stavelse får et større tryk and andre stavelser. Alle ord med flere stavelser indeholder mindst én betonet stavelse – det er med til at give sproget rytme og melodi.

I lydskrift markeres betoningen med en lodret apostrof, altså ˈ, foran den betonede stavelse. Ordet today ville derfor skrives toˈday, og minister ville skrives ˈminister (modsat dansk, hvor trykket falder på anden stavelse, altså miˈnister).

Ældre lydskrifter bruger store bogstaver, altså toDAY og MInister.

Engelsk har været meget påvirket af andre sprog igennem tiden, og derfor kan det være svært at gennemskue hvor trykket eller betoningen skal lægges. Det følgende er derfor kun hovedregler:

  • I de oprindelig engelske ord ligger trykket på første stavelse. De fleste kortere ord med 2-3 stavelser følger denne regel.
  • Længere ord (som ofte er franske eller latinske låneord) har ofte trykket på tredjesidste stavelse (the antepenult rule).
  • Mange ord har dobbelt betydning, idet de både kan være verber (udsagnsord) og substantiver (navneord). Her er hovedreglen at verber har trykket på anden stavelse og substantiver på første stavelse.

Der er to øvelser til Betoning: Længere ord og Ord med dobbelt betydning.

Print Friendly, PDF & Email